NL
Taal
Français English Nederlands Huidig

Privacy- en cookieverklaring

Bambook

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 13-03-2023.

Bambook B.V. (hierna: Bambook of wij) biedt een website (www.bambook.org) en een applicatie (hierna: app) aan. Doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Jouw privacy is voor Bambook van groot belang. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in lijn met relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze website en ons platform verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Bambook. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring. 

Registratie en aanmaken account

Op onze website kun je een account aanmaken. Wanneer het account is aangemaakt kun je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Het aanmaken van een account is niet noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Het brengt echter wel voordelen met zich mee. Op het moment dat je je registreert en een account aanmaakt, geef je ons de opdracht om de persoonsgegevens te verwerken (uitvoering van overeenkomst). 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je het account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). 

Versturen offerte

Op onze website kun je vrijblijvend een offerte aanvragen. Bambook neemt vervolgens contact met je op met betrekking tot deze offerte. Om contact met je op te kunnen nemen en een passende offerte te kunnen uitbrengen, heeft Bambook een aantal persoonsgegevens van je nodig. Wij verwerken deze gegevens om uiteindelijk de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. Op grond van de overeenkomst kunnen wij vervolgens onze dienstverlening aanbieden.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bedrijfsnaam
 • Eventuele persoonsgegevens die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot twee jaar. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). 

Contact

Wanneer je het online contactformulier invult, een e-mailbericht stuurt, telefonisch contact opneemt, of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Deze verwerking is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele persoonsgegevens die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren jouw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal twee jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag goed hebben afgehandeld. 

Plaatsen en afhandelen bestelling Als je een bestelling plaatst op onze website, dan laat je bepaalde gegevens achter. De gegevens hebben wij nodig vanwege de koopovereenkomst die tot stand komt tussen jou en Bambook. Deze verwerking is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor zakelijke klanten ligt dit anders. In dat geval verwerken wij de gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, omdat wij de overeenkomst, namelijk het afhandelen van de bestelling, moeten uitvoeren.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Orderbevestiging
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat de aankoop is gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Commerciële berichtgeving Bambook verstuurt je commerciële berichtgeving, in de vorm van digitale nieuwsbrieven. Via de website kun je je aanmelden voor onze commerciële berichtgeving. Wanneer wij je als bestaande klant benaderen met aanbiedingen over eigen en soortgelijke producten en/of diensten, doen wij dat op basis van het gerechtvaardigd belang. Indien je geen bestaande klant bent, of indien de commerciële berichtgeving niet ziet op eigen en soortgelijke producten en/of diensten, dan versturen wij dit alleen met jouw toestemming.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wij bewaren deze gegevens totdat je je weer afmeldt voor de commerciële berichtgeving. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. 

Solliciteren 

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Onze app downloadenOm gebruik te kunnen maken van onze app, dien je deze eerst te downloaden. Dit kun je doen via de App Store of via Google Play. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder (Apple dan wel Google) hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden je daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Gebruik van de app

Na de app gedownload te hebben, kun je deze gelijk in gebruik nemen. Door middel van je camera kun je, nadat je toestemming hebt gegeven, foto’s scannen en deze opslaan in de app. De ingescande foto’s kun je vervolgens als notitieboek bij elkaar bundelen. Het is mogelijk om de documenten te exporteren naar een andere app of om een back-up te maken naar een cloudopslagdienst. De documenten die je daar opslaat worden alleen naar een derde partij gestuurd indien je daar expliciet toestemming voor geeft.

Verder verzamelen wij gebruikersgegevens en analyseren we welke functies en hoe vaak deze worden gebruikt om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en binnen 26 maanden verwijderd. Daarnaast verzamelen wij crash logs om deze te analyseren en onze dienstverlening te verbeteren. Deze informatie wordt gepseudonimiseerd en maximaal 90 dagen bewaard. Indien je als gebruiker een probleem ondervindt met de app, kun je ons feedbackformulier invullen, zodat het probleem onderzocht kan worden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw gegevens, namelijk de verbetering van onze dienstverlening. Jouw gegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om het probleem te onderzoeken. 

Verder verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • De ingescande foto’s
 • Crashrapporten

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Bambook deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij een wettelijke grondslag hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn: 

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Hostingpartijen
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven 
 • Postorderbedrijven
 • Reviewbedrijven

Om de dienstverlening te verlenen kan Bambook jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bambook doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Bambook neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google.

Social media buttons 

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacy- en cookieverklaring: 

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken. 

 

Cookie

Soort

Entiteit

Doel

Type

Bewaartermijn

_cf_bm

Functioneel

Vimeo LLC,

Verenigde Staten


Privacyverklaring

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.

HTTP

 

1 dag

Cache-sprite-plyrFunctioneel

Bambook B.V.

Deze cookie is nodig voor de cachefunctie. Een cache wordt door de website gebrukt om de responsetijd tussen de bezeoeker en de website te optimaliseren.

HTML 

Persistent

form_key

Functioneel 

Bambook B.V.

Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en de bezoeker. 

HTTP 

1 dag

JSESSIONID

Functioneel

Nr.data.net

Deze cookie behoudt de toestand van de gebruiker over de verschillende pagina-aanvragen heen.

HTTP 

Sessie

Magento

Mage-cache-sessid


Mage-cache-storage


Mage-cache-storage-section-invalidation


Mage-cache-timeout


Mage-messages

Functioneel

Magento, 

Verenigde Staten


Privacyverklaring

Deze cookie maakt bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk.

HTTP/ 

HTML 

1 dag/

persistent

PHDSESSID

Functioneel

Bambook B.V.

Deze cookie behoudt de status van de gebruiker gedurende het bezoek.

HTTP

1 dag

Klaviyo

KlaviyoOnsite 


_kla_id

Voorkeuren/ Analytisch

Klaviyo,

Verenigde Staten


Privacyverklaring

Deze cookie wordt gebruikt om de mailingslijst te beheren, als de bezoeker geabonneerd is op nieuwsbrieven en blogposts.

HTML /HTTP

Persistent/

399 dagen

Plyr

Voorkeuren

Bambook B.V.

Deze cookie is noodzakelijk voor de implementatie van video-inhoud op de website.

HTML 

Persistent

Trengo-VisitorToken

Voorkeuren

Bambook B.V.

Deze cookie identifceert de bezoeker’s bezoeken op verschillende apparaten om de chatfunctie op de website te optimaliseren.

HTLM 

Persistent

Google Analytics

_ga


_ga_#


_gid


collect

Analytisch

Google LLC,

Verenigde Staten


Privacyverklaring

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.

HTTP

399 dagen

TikTok

_tt_enable_cookie


_ttp


tt_appInfo


tt_pixel_session_index


tt_sessionId

Analytisch /Marketing


TikTok Technology Limited en TikTok Information Technologies UK Limited,

Ierland en VK


Privacyverklaring
Deze cookie wordt gebruikt door TikTok om het gebruik van ingebedde diensten te volgen.

HTTP/

HTML1 jaar/

Sessie

Aka_debug

Analytisch

Akamized.net

Deze cookie wordt gebruikt door Vimeo om het gebruik van hun ingesloten videospeler te volgen.

HTTP 

Sessie 

Events/1/#

Analytisch

Bam.nr-data.net

Deze cookie wordt gebruikt om de prestaties van de website te volgen voor statistische doeleinden.

Pixel

Sessie

Vuid

Analytisch

Vimeo LLC,

Verenigde Staten


Privacyverklaring

Deze cookie verzamelt gegevens over het bezoek aan de website door de gebruiker, zoals welke webpagina’s zijn bekeken.

HTTP

399 dagen

Google Adservices

_gcl_au

Marketing

Google LLC,

Verenigde Staten


Privacyverklaring

Deze cookie wordt gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun diensten gebruiken.

HTTP

3 maanden

_tdbu 

Marketing

Bambook B.V.

Deze cookie verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites om relevante advertenties te kunnen tonen. 

HTTP

179 dagen

_tdid

Marketing

Bambook B.V.

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen om zo relevante advertenties te kunnen presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

HTTP

6 dagen

Trengo_Session

Marketing

Bambook B.V.

Deze cookie traceert de individuele sessies op de website, waardoor de website statistische gegevens van meerdere bezoeken kan samenstellen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruiks om leads te creëren voor marketingdoeleinden.

HTML

Sessie

Trengo_Visitor

Marketing

Bambook B.V.

Deze cookie traceert de individuele sessies op de website, waardoor de website statistische gegevens van meerdere bezoeken kan samenstellen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruiks om leads te creëren voor marketingdoeleinden.

HTML

Persistent

esc_country_modal

Functioneel

Bambook B.V.

Deze cookie houdt bij of een bepaalde melding over het switchen van land al is getoond.

HTTP

1 dag

geoip_redirected

Functioneel

Bambook B.V.

Deze cookie houdt bij of de server de bezoeker al heeft doorverwezen naar de online winkel uit een ander land.

HTTP

1 dag

recently-viewed-items

Functioneel

Bambook B.V.

Deze cookie houdt bij welke producten de bezoeker recentelijk heeft bekeken.

HTML

HTML

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via [email protected].  

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Bambook B.V.

Grotestraat 96

6711 AN Ede

KvK-nummer: 83188797

Telefoonnummer: 0318 307 340

E-mailadres: [email protected]

Betaal veilig bij Bambook
Onderscheidingen & awards
Wij verzenden jouw pakket duurzaam
Google Reviews 9/10 23 reviews