NL
Taal
Français English Nederlands Huidig
Brainstorm flashcards

Brainstormen met Flashcards

voor de beste ideeën.
Flashcards brainstorm
Ook tijdens je brainstorm zijn flashcards ideaal. Ze helpen je creatieve ideeën op gang te brengen. Laat je brein draaien: haal eruit wat erin zit!

1. Tekenen

Visualiseren activeert het brein op een andere manier. Pak je stift en teken je ideeën uit op een flashcard.

2. Associatiekaartjes

Voortborduren op elkaars ideeën is een slimme methode om tot een nieuw idee te komen. Leg in het midden van de tafel een stapel flashcards. Schrijf een associatie op en leg je die neer. Degene naast je schrijft zijn associatie bij jouw woord op legt hem op de vorige flashcard. Schrijf alle associaties op die naar boven drijven; no limits! Ga net zo lang rond tot er er een leuk nieuw idee bij zit.

3. Omdenkvragen

Verderop in de brainstormsessie is het tijd om ideeën te divergeren. Dit betekent simpel gezegd: het filteren van ideeën zodat je steeds dichterbij je eindoplossing komt.
Tijd om uit je eigen denkkader te stappen en alle ideeën kritisch onder de loep te nemen. Gebruik bijvoorbeeld The Six Thinking Hats van Edward de Bono. Met deze methode kun je vanuit zes verschillende perspectieven naar een vraagstelling of probleem kijken. Het doorbreekt denkpatronen. De zes denkhoeden zijn:*

Rode hoed: emoties, eerste gevoel, intuïtie.

Voorbeeldvragen: welke emotie voel ik hierbij? Wat zegt mijn intuïtie? Wat is mijn eerste reactie?

Witte hoed: informatie, gegevens, statistieken.

Voorbeeldvragen: welke informatie is beschikbaar? Welke informatie hebben we nodig? Wat zeggen de feiten en cijfers?

Gele hoed: voordelen, waarde, optimisme.

Voorbeeldvragen: wat zijn de voordelen? Wat zijn de positieve punten? Hoe kunnen we het laten slagen?

Zwarte hoed: nadelen, gevaren, problemen.

Voorbeeldvragen: wat zijn de nadelen? Wat zijn de risico’s? Wat is het doemscenario?

Groene hoed: ideeën, alternatieven, groei, mogelijkheden.

Voorbeeldvragen: hoe kunnen we zwarte hoed vragen ondervangen? Welk idee kunnen we veranderen of verbeteren? welke alternatieven zijn er?

Blauwe hoed: voorwaarden, organiseren, proces, praktisch.

Voorbeeldvragen: wat zijn de doelen? Hoe organiseer je dit idee? Is er genoeg tijd en budget?

Zet allemaal een denkbeeldige hoed op en beschrijf de flashcards met vragen die passen binnen jouw hoed. Geef elkaar om de beurt een flashcard en laat de ander de vraag beantwoorden.

• Tip: kom beweging, dat is goed voor je hersenen. Ga bijvoorbeeld in een kring staan.

flashcard brainstorm

4. Kleurenkaartjes

In de set flashcards zitten vier kleuren: geel, rood, groen en blauw. Je kan de kleuren een betekenis geven, bijvoorbeeld:

• Elke afdeling (of deelnemer bij max. 4 deelnemers) vertegenwoordigt een andere kleur;

• Elke kleur staat voor een categorie, vraagstuk of subthema waarvoor je brainstormt.

• Elke kleur staat voor een kwadrant van de WOW/NOW/HOW/POW matrix. Hiermee kan je eerder bedachte ideeën categoriseren om ze vervolgens te divergeren.

Rode flashcards – WOW:

Innovatieve ideeën, verfrissend, goed te realiseren.

Gele flashcards – NOW:

Direct uitvoerbare ideeën. Eenvoudig te realiseren, maar niet uitdagend of verrassend.

Groene flashcards – HOW:

Futuristische ideeën; als het werkt zijn het echte gamechangers. Maar hoe, dat weten we nog niet. Een toekomstidee die verder uitgedacht moet worden.

Blauwe flashcards – POW:

Onorigineel, past niet bij organisatie of doel, te weinig budget voor.
Brainstorm Bambook flashcards
How to
Voordat je aan de slag gaat is het belangrijk dat je de volgende drie punten helder hebt.

Kies je brainstorm methode

Het is aan te raden om minimaal twee brainstorm methodes toe te passen zodat je brein op meerdere manieren geprikkeld wordt. Zorg voor een fijne brainstormruimte met wat lekkers en een muziekje.

Kies de sessielengte

Timers zetten helpt! Zo voorkom je dat je brainstormsessie inkakt en de deelnemers hun plezier verliezen. Plan meerdere korte rondes met tussendoor een pauze. Filter na elke ronde de ideeën waarmee je verder gaat.

Kies je brainstorm doel

Wat wil je aan het eind van de sessie bereikt hebben? Zorg dat dit voor alle deelnemers duidelijk is. Ga je voor een campagnethema? Een campagne invulling? Een nieuw productdesign? Kader en focus op één ding tegelijk.
Betaal veilig bij Bambook
Onderscheidingen & awards
Wij verzenden jouw pakket duurzaam
Google Reviews 9/10 23 reviews