Winkelmand
Winkelmand

Privacybeleid

Bambook B.V.

Privacybeleid

Bambook

Bambook B.V., gevestigd aan Grotestraat 96, 6711 AN Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bambook.org

Grotestraat 96, 6711 AN Ede

0318 307 340

Marco Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Bambook B.V. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bambook B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bambook B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bambook B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bambook B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bambook B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bambook B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam 1 jaar Verwerking van de bestelling.
Adresgegevens 1 jaar Verwerking van de bestelling.
Telefoonnummer 1 jaar klantenservice en vragen rondom de bestelling.
E-mailadres Totdat u aangeeft dat deze gegevens verwijderd moeten worden. klantenservice en vragen rondom de bestelling.
Bankrekeningnummer Totdat u aangeeft dat deze gegevens verwijderd moeten worden. Ter controle van de betaling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bambook B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bambook B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bambook B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bambook B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. De cookies die Bambook B.V. gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak van klanten en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kan hierdoor de website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afsluiten c.q. afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat.

Bambook B.V., gevestigd aan de Grotestraat 96, 6711 AN te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bambook B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bambook B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bambook B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Privacy Policy

Bambook App

Bambook respecteert je privacy volledig en zorgt ervoor dat je gegevens altijd beschermd zijn. Door gebruik te maken van de applicatie Bambook App stem je in met dit beleid.

Je documenten

Je documenten worden alleen op je apparaat opgeslagen en worden nooit naar een derde partij gestuurd, tenzij je daar expliciet voor kiest (als je ze naar andere apps exporteert, of een back-up maakt naar een cloudopslagdienst).

Diensten van derden

Als je de Bambook app verbindt met cloud-diensten van derden, zoals Google Drive of Onedrive, zal Bambook om enkele toestemmingen vragen om documenten naar deze diensten te kunnen exporteren. 

Bambook's interacties met deze diensten zijn beperkt tot:

 • Het opnoemen van de drives en/of mappen die beschikbaar zijn in de cloud service om je te laten kiezen waar je jouw scans wilt exporteren.
 • Het uploaden van jouw gescande documenten naar de gekozen bestemming.

Deze interacties gebeuren rechtstreeks tussen de mobiele applicatie en de cloud service. Je gegevens gaan niet door een server die door Bambook wordt beheerd.

Welke gegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze verwerken

Wij gebruiken Firebase Analytics om gebruikersgegevens te verzamelen en te analyseren, zoals welke functies worden gebruikt en hoe vaak. We gebruiken deze gegevens om te valideren wat we kunnen verbeteren, aanpassen of verwijderen uit de applicatie. Deze gegevens worden geanonimiseerd en binnen 26 maanden verwijderd. We zullen nooit persoonlijke gegevens of data verzamelen. 

We gebruiken Firebase Crashlytics om crash logs te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gepseudonimiseerd en maximaal 90 dagen bewaard. Als je een probleem ondervindt met de Bambook app, kan je ons ook feedback sturen via het feedbackformulier in het menu, zodat onze ontwikkelaars de situatie kunnen onderzoeken en het probleem kunnen oplossen.

Wij zorgen ervoor dat wij gegevens alleen opslaan in de EU of in landen die door Europese regelgevers als adequaat worden beschouwd (bijv. onder EU-VS of Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Frameworks)

Wijzigingen in dit beleid

Als wij besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen wij die wijzigingen op deze pagina plaatsen. 

Kom in contact

Als je een vraag hebt over je privacy, kan je ons e-mailen op [email protected] Je kan ook contact met ons opnemen via onze website op www.bambook.org/contact

Betaal veilig bij Bambook
Onderscheidingen & awards
Wij verzenden jouw pakket duurzaam
Google Reviews 9/10 21 reviews