Onze missie

Waarom we doen wat we doen

Ons verhaal

Hoe het allemaal begon…

Vacatures

We zoeken altijd nieuwe Bambookers!

ALLES VOOR BEDRIJVEN

Check hoe je met Bambook duurzamer kan werken

UITWISBARE NOTITIEBOEKEN

Een Bambook met eigen logo

STICK-ON WHITEBOARD VELLEN

Meetings zonder vellen papier te verspillenOnze missie

Waarom we doen wat we doen

Ons verhaal

Hoe het allemaal begon…

Vacatures

We zoeken altijd nieuwe Bambookers!

  • Nederlands
    • Engels
    • Duits

Herroepingsrecht voor consumenten

De consument heeft recht op het herroepingsrecht volgens de volgende bepaling, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is dertig dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

Bambook v.o.f.
Grotestraat 106 A
6711 AP Ede (Nederland)
Telefoon: +31 (0)318 307 340
e-mail: info@bambook.org

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U mag het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere soort levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de toestand, de eigenschappen en de functionaliteit van de goederen.

Bambook

Retourformulier

Retouradres: Bambook HQ
Grotestraat 96

6711AN Ede

Ik wil graag de volgende artikelen retourneren:

 

ArtikelAantalReden van retour
   
   
   
   
   
   
   

 

Ordernummer: 

Naam:

Datum:

 

Zodra de artikelen zijn ontvangen bij Bambook, zal het betreffende bedrag op uw rekening worden gestorneerd.

 

Je winkelmand